Scandinavian Management and Technology


Holding Scandinavian Management and Technology (SMT) är en sammanslutning av bolag i Sverige, Finland, Ryssland, Ukraina, Kazakstan och Uzbekistan. Den grundläggande verksamhet är projektledning, teknik, konsulttjänster, utveckling och leveranser av industriutrustning.

SMT har genomfört globala marknadsundersökningar på uppdrag av ledande europeiska företag. Investeringsprojekt i Sverige, Ryssland, Ukraina och Uzbekistan gjordes, arbetat med utvinning av högkvalitativ granit och grusprodukter samt grundat. Kunderna i de olika länderna erhåller den utrustning och reservdelar från våra företag.

Bland våra kunder och samarbetspartners finns Mantsines OY (Finland), Metso Minerals (Sverige), Kalmar Industries (Sverige), Plannja (Sverige), Nimex (Sverige), , Bergby International, (Sverige), KorporationTransstroj (Ryssland), Korporation Izmailovo (Ryssland), Korporation Altkom (Ukraina), Analyscentern för krishantering (Ukraina), försäkringsbolaget Eurosibinvest (Ukraina), mm.

SMT har en stabil struktur och består av företag med högkvalificerad personal, som har ett gemensamt mål och lång erfarenhet av att samarbeta. Vi bjuder in er till ett ömsesidigt lönsamt samarbete. Om Ni har frågor, kontakta gärna oss.